<មួយ href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=km&u=http://graphicsecurity.com/?page_id=7335&lang=km&usg=ALkJrhhCL51HQQtjUzmLzIiqsWIhUPfyOQ">Terms នៃ​ការប្រើប្រាស់

1. លក្ខខណ្ឌ

ដោយ​ការ​ចូល​ទៅកាន់​តំបន់​បណ្ដាញ​នេះ, អ្នក​ត្រូវ​បាន​យល់ព្រម​នឹង​ត្រូវ​បាន​ចង​ដោយ​ទាំងនេះ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ, ច្បាប់​និង​បទ​ប្ប​ញ្ញ​ត្តិ​អនុវត្ត​បាន​ទាំង​អស់, និង​យល់ព្រម​ថា​អ្នក​គឺ​ជា​អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​សម្រាប់​ការ​អនុលោម​តាម​ច្បាប់​ក្នុង​ស្រុក​ណា​មួយ​ដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន. ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​យល់ព្រម​ជាមួយ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ, អ្នក​ត្រូវ​បាន​គេ​ហាម​ឃាត់​មិន​ឱ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ឬ​ការ​ចូល​ដំណើរ​ការ​គេហទំព័រ​នេះ. ស​មា​្ភា​រៈ​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ដោយ​ច្បាប់​រក្សា​សិទ្ធិ​និង​សញ្ញា​ពាណិជ្ជកម្ម​ដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន.

2. ការ​ប្រើ​អាជ្ញា​ប​ណ្ណ

 1. សិទ្ធិ​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ដើម្បី​ទាញ​យក​ច្បាប់​ចម្លង​មួយ​នៃ​ស​មា​្ភា​រៈ​នេះ​ជា​ប​ណ្តោះ​អាសន្ន (ព​ឬ​កម្មវិធី) នៅ​លើ​តំបន់​បណ្ដាញ​ប្រព័ន្ធ​ស​ន្ដិ​សុខ​ក្រុមហ៊ុន​សាជីវកម្ម​ក្រា​ហ្វិ​ច​សំរាប់​ផ្ទាល់ខ្លួន, មើល​ជា​ប​ណ្តោះ​អាសន្ន​មិន​មែន​ពាណិជ្ជកម្ម. នេះ​គឺ​ជា​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​មួយ, មិន​បាន​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​នៃ​ចំណង​ជើង, និង​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញា​ប​ណ្ណ​នេះ​អ្នក​អាច​មិន:
  1. កែប្រែ​ឬ​ចម្លង​មា​្ភា​រៈ​ដែល;
  2. ប្រើប្រាស់​វត្ថុធាតុដើម​សម្រាប់​គោលបំណង​ពាណិជ្ជកម្ម​ណាមួយ, ឬ​សម្រាប់​ការ​បង្ហាញ​ជា​សាធារណៈ​ណាមួយ​ឡើយ (ពាណិជ្ជកម្ម​ឬ​មិន​មែន​ពាណិជ្ជកម្ម);
  3. ព្យាយាម​បំបែក​ឬ​បញ្ច្រាស​វិស្វករ​កម្មវិធី​ណាមួយ​ដែល​មាន​នៅ​លើ​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​ក្រាហ្វិក​ក្រុមហ៊ុន​ប្រព័ន្ធ​ស​ន្ដិ​សុខ;
  4. យក​ការ​រក្សាសិទ្ធិ​ណាមួយ​ឬ​ការ​ចំណាំ​ដែល​មាន​កម្មសិទ្ធិ​ផ្សេង​ទៀត​មក​ពី​ស​មា​្ភា​រៈ; ឬ
  5. ផ្ទេរ​មា​្ភា​រៈ​ដែល​ទៅ​មនុស្ស​ម្នាក់​ផ្សេង​ទៀត​ឬ “កញ្ចក់” ស​មា​្ភា​រៈ​នៅ​លើ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ផ្សេង​ទៀត​ណា​មួយ.
 2. អាជ្ញាប័ណ្ណ​នេះ​នឹង​បញ្ចប់​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​បើ​អ្នក​បាន​បំពាន​ណា​មួយ​នៃ​ការ​រឹត​បន្តឹង​ទាំង​នេះ​ហើយ​អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ឈប់​ដោយ​ប្រព័ន្ធ​សាជីវកម្ម​សន្តិសុខ​ក្រាហ្វិក​នៅ​ពេល​ណា​មួយ. នៅពេល​ការ​បញ្ចប់​ស​មា​្ភា​រៈ​ទាំង​នេះ​មើល​របស់​អ្នក​ឬ​នៅ​លើ​ការ​បញ្ចប់​នៃ​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​នេះ, អ្នក​ត្រូវ​តែ​បំផ្លាញ​សម្ភារ​ដែល​បាន​ទាញ​យក​ណា​មួយ​នៅ​ក្នុង​ការ​កាន់​កាប់​របស់​អ្នក​ថា​តើ​នៅ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ឬ​បោះពុម្ព.

3. ការ​មិន​ទទួលខុសត្រូវ

 1. ស​មា​្ភា​រៈ​នៅ​លើ​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​ក្រាហ្វិក​សុវត្ថិភាព​ប្រព័ន្ធ Corporation របស់​វា​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ “ដូចជា”. ក្រាហ្វិក​សន្តិសុខ​ក្រុមហ៊ុន​សាជីវកម្ម​ធ្វើ​ឱ្យ​ការ​ធានា​ប្រព័ន្ធ​គ្មាន, ស​ម្តែ​ង​ឬ​ការ​បញ្ជាក់, និង​សូម​ទាមទារ​និង​អវិជ្ជមាន​កម្ម​ការធានា​ដទៃ​ទៀត​ទាំង​អស់, រួម​ទាំង​ការ​ដោយ​គ្មាន​ដែន​កំណត់, ធានា implied ឬ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ពាណិជ្ជកម្ម, សម្បទា​សម្រាប់​គោលបំណង​ជាក់លាក់​មួយ, ឬ​មិន​រំលោភ​លើ​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា​ឬ​ការ​រំលោភ​សិ​ទិ​្ធ​ផ្សេង​ទៀត. លើស​ពី​នេះ​ទៀត, ក្រាហ្វិក​សន្តិសុខ System Corporation និង​មិន​ធានា​ឬ​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ការ​តំណាង​ណាមួយ​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ភាព​ត្រឹមត្រូវ, លទ្ធផល, ឬ​ភាព​ជឿជាក់​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​សម្ភារៈ​នៅ​លើ​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​អ៊ី​ន​ធើ​ណែ​របស់​ខ្លួន​ឬ​បើ​មិន​ដូច្នេះ​ទេ​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ស​មា​្ភា​រៈ​បែប​នេះ​ឬ​នៅ​លើ​តំបន់​បណ្ដាញ​ណា​មួយ​ដែល​ភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​វេ​ប​សាយ​នេះ.

4. ដែន​កំណត់

ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​នោះ​ទេ​ក្រាហ្វិក​សុវត្ថិភាព​ប្រព័ន្ធ​សាជីវកម្ម​ឬ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​របស់​ខ្លួន​នឹង​ត្រូវ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ការ​ខូច​ខាត​ណា​មួយ (រួម​ទាំង, ដោយ​គ្មាន​ដែន​កំណត់, ការ​ខូច​ខាត​ចំពោះ​ការ​បាត់​បង់​ទិន្នន័យ​ឬ​ពី​ប្រាក់​ចំណេញ, ឬ​ដោយសារ​ការ​រំខាន​អាជីវកម្ម,) កើត​ចេញ​ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ឬ​អសមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​វត្ថុធាតុដើម​នៅ​លើ​តំបន់​បណ្ដាញ​អ៊ី​ន​ធើ​ណែ​ក្រាហ្វិក​ក្រុមហ៊ុន​ប្រព័ន្ធ​ស​ន្ដិ​សុខ, បើ​ទោះ​បី​ជា​ប្រព័ន្ធ​ស​ន្ដិ​សុខ​ក្រុមហ៊ុន​សាជីវកម្ម​ក្រា​ហ្វិ​ច​ឬ​ប្រព័ន្ធ​ក្រាហ្វិក​ដែល​បាន​អនុញ្ញាត​របស់​សាជីវកម្ម​សន្តិសុខ​អ្នក​តំណាង​បាន​គេ​ជូន​ដំណឹង​ដោយ​ផ្ទាល់មាត់​ឬ​នៅក្នុង​ការ​សរសេរ​នៃ​លទ្ធភាព​នៃ​ការ​ខូច​ខាត​បែប​នេះ. ដោយ​សារ​តែ​យុ​តា​ធិ​ការ​មួយ​ចំនួន​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មាន​ដែន​កំណត់​លើ​ការ​ធានា implied, ឬ​ដែន​កំណត់​នៃ​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ការ​ខូច​ខាត​ង្គា​ឬ​ជួប​ដោយ​ចៃដន្យ, ដែន​កំណត់​ទាំង​នេះ​អាច​មិន​អនុវត្ត​ចំពោះ​អ្នក.

5. ការ​កែប្រែ​និង​ការ errata

មា​្ភា​រៈ​ដែល​លេចឡើង​នៅ​លើ​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​ក្រាហ្វិក​សុវត្ថិភាព​ប្រព័ន្ធ Corporation របស់​អាច​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ប​ច្ចេ​ក​ទេស, អក្សរ, ឬ​កំហុស​រូបថត. ក្រាហ្វិក​សុវត្ថិភាព​ប្រព័ន្ធ​សាជីវកម្ម​មិន​ធានា​ថា​ការ​ណា​មួយ​នៃ​សម្ភារៈ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​ខ្លួន​មាន​ភាព​ត្រឹមត្រូវ, ពេញលេញ, ឬ​បច្ចុប្បន្ន. សាជីវកម្ម​ក្រុមហ៊ុន​សន្តិសុខ​ប្រព័ន្ធ​ក្រាហ្វិក​អាច​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទៅ​នឹង​ស​មា​្ភា​រៈ​ដែល​មាន​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​ខ្លួន​នៅ​ពេល​ដោយ​គ្មាន​ការ​ជូនដំណឹង​ណាមួយ​ឡើយ. ក្រាហ្វិក​សុវត្ថិភាព​ប្រព័ន្ធ​សាជីវកម្ម​មិន, ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា, ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ការ​ប្តេ​ជ្ញា​ចិត្ត​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់សម័យ​សម្ភារៈ​ណាមួយ.

6. តំណ​ភ្ជាប់

ក្រាហ្វិក​សុវត្ថិភាព​ប្រព័ន្ធ Corporation បាន​មិន​បាន​ពិនិត្យ​ទាំង​អស់​នៃ​តំបន់​បណ្ដាញ​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​អ៊ី​ន​ធើ​ណែ​របស់​ខ្លួន​និង​មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​សម្រាប់​មាតិកា​នៃ​តំបន់​បណ្ដាញ​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​បែប​ណាមួយ​នោះ​ទេ. ការ​ដាក់​បញ្ចូល​នៃ​តំណ​ណា​មួយ​នេះ​មិន​បាន​បញ្ជាក់​អំពី​ការ​គាំទ្រ​ដោយ​ប្រព័ន្ធ​សាជីវកម្ម​សន្តិសុខ​ក្រាហ្វិក​នៃ​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ. ការប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​ណាមួយ​គឺ​មាន​ដូច​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​នៅ​មាន​ហានិភ័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ប្រើ.

7. តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​កែប្រែ

សាជីវកម្ម​ក្រុមហ៊ុន​សន្តិសុខ​ប្រព័ន្ធ​ដែល​អាច​កែប្រែ​ក្រាហ្វិក​ពាក្យ​ទាំង​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​របស់​ខ្លួន​នៅ​ពេល​ដោយ​គ្មាន​ការ​ជូនដំណឹង​ណាមួយ​ឡើយ. ដោយ​ប្រើ​តំបន់​បណ្ដាញ​នេះ​អ្នក​ត្រូវ​បាន​យល់ព្រម​នឹង​ត្រូវ​បាន​ចង​ដោយ​កំណែ​បន្ទាប់​មក​បច្ចុប្បន្ន​នៃ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ទាំងនេះ.

8. ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់គ្រង​ការ

ការ​ទាមទារ​ណាមួយ​ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​តំបន់​បណ្ដាញ​ក្រាហ្វិក​សុវត្ថិភាព​ប្រព័ន្ធ Corporation របស់​នឹង​ត្រូវ​បាន​គ្រប់គ្រង​ដោយ​ច្បាប់​នៃ​រដ្ឋ​ផ្ល​រី​ដា​ដោយ​មិន​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ជម្លោះ​របស់​ខ្លួន​នៃ​បទ​ប្ប​ញ្ញ​ត្តិ​ច្បាប់​ដែល.