Όροι Χρήσης

1. Οροι

Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, που απαγορεύεται από τη χρήση ή την πρόσβαση σε αυτό το site. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από τα ισχύοντα δικαιώματα δημιουργού και το δίκαιο των σημάτων.

2. Άδειας χρήσης

 1. Η άδεια χορηγείται για να κατεβάσετε προσωρινά ένα αντίγραφο των υλικών (πληροφορίες ή λογισμικό) στην ιστοσελίδα Γραφικών Συστήματα Ασφαλείας Corporation για προσωπική, μη-εμπορική προβολή μόνο παροδική. Αυτή είναι η χορήγηση της άδειας, Δεν μεταβίβαση τίτλου, και στο πλαίσιο αυτής της άδειας δεν μπορεί να:
  1. τροποποιήσει ή να αντιγράψετε τα υλικά;
  2. χρησιμοποιήστε τα υλικά για εμπορικούς σκοπούς, ή για οποιαδήποτε δημόσια έκθεση (εμπορικούς ή μη εμπορικούς);
  3. προσπαθήσει να αποκωδικοποιήσει ή να αναστρέψει τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού που περιέχονται στην ιστοσελίδα Γραφικά Συστήματα Ασφαλείας Επιχείρησης;
  4. αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά σύμβολα από τα υλικά; ή
  5. μεταφέρει τα υλικά σε ένα άλλο πρόσωπο ή «καθρέφτης» τα υλικά σε οποιοδήποτε άλλο server.
 2. Αυτή η άδεια θα λήξει αυτόματα εάν παραβιάζει οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να καταγγελθεί από Γραφικών Security Systems Corporation ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό προβολής των υλικών αυτών ή μετά τη λήξη της παρούσας άδειας, θα πρέπει να καταστρέψει όλα τα κατεβάσει υλικό στην κατοχή σας είτε σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση ευθυνών

 1. Τα υλικά στην ιστοσελίδα Γραφικά Security Systems Corporation με την προϋπόθεση «όπως είναι». Γραφική Security Systems Corporation δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων. Περαιτέρω, Γραφικές Συστήματα Ασφαλείας Corporation δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση διαβήματα αναφορικά με την ακρίβεια, πιθανά αποτελέσματα, ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στην ιστοσελίδα του Διαδικτύου ή με άλλο τρόπο σχετίζονται με τέτοια υλικά ή σε όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με αυτό το site.

4. περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η Γραφικές Security Systems Corporation ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένου, απεριόριστα, αποζημίωση για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε λόγω διακοπής εργασιών,) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στην ιστοσελίδα Γραφικά Security Systems Corporation του, ακόμη και αν Γραφικές Security Systems Corporation ή Systems Corporation Γραφικές Ασφαλείας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος έχει κοινοποιηθεί προφορικώς ή εγγράφως για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε έμμεσες εγγυήσεις, ή περιορισμούς ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Αναθεωρήσεις και Errata

Τα υλικά που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα Γραφικά Security Systems Corporation θα μπορούσε να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικός, ή φωτογραφικά λάθη. Γραφική Security Systems Corporation δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στην ιστοσελίδα της είναι ακριβείς, πλήρης, ή ρεύματος. Γραφική Security Systems Corporation μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Γραφική Security Systems Corporation δεν, ωστόσο, κάνει καμία δέσμευση να ενημερώνει τα υλικά.

6. Συνδέσεις

Γραφική Security Systems Corporation δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με το web δικτυακό τόπο του και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας συνδέονται με το site. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από Γραφικών Security Systems Corporation του site. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδέονται με την ιστοσελίδα γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

7. Όροι Ιστοσελίδας Χρήσης Τροποποιήσεις

Γραφική Security Systems Corporation μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύονται από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε αγωγή σχετικά με την ιστοσελίδα Γραφικών Συστήματα Ασφαλείας Corporation διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας της Φλόριντα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη σύγκρουση των διατάξεων του νόμου.