Условия за ползване

1. условия

С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате да бъдат обвързани с тези Условия за ползване на уеб сайта, всички приложими закони и разпоредби, и се съгласявате, че вие ​​сте отговорни за съответствието с всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ви е забранено да използват или достъп до този сайт. Материалите, които се съдържат в този сайт са защитени от приложимото авторското право и правото за марките.

2. Използвайте License

 1. Предоставя се разрешение за временно изтегляне на едно копие от материалите, (информация или софтуер) на уеб сайт Графичен Security Systems Corporation за лична, само с нетърговска преходен гледане. Това е предоставянето на лиценз, не прехвърляне на правото на собственост, и по тази лицензия не може:
  1. променяте или копирате материали;
  2. използвате материалите за комерсиални цели, или за всяко публично показване (търговски или нетърговски);
  3. опитвайте да декомпилира или обратен инженеринг всеки софтуер, съдържаща се на сайта Графичен Security Systems Corporation е;
  4. премахване на авторско право или други имуществени бележки от материалите; или
  5. прехвърля материалите на друго лице, или “огледало” материалите по всяка друга сървъра.
 2. Този лиценз се прекратява автоматично, ако нарушите някое от тези ограничения и може да бъде прекратен от Graphic Security Systems Corporation по всяко време. При прекратяване гледането на тези материали или при прекратяване на този лиценз, Вие трябва да унищожи всички изтеглени материали в притежанието ви дали в електронен или печатен формат.

3. Опровержение

 1. Материалите в сайта Графичен Security Systems Corporation, се предоставят “както е”. Graphic Security Systems Corporation не дава гаранции, преки или косвени, и не поема и отрича всички други гаранции, включително без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел,, или липса на нарушение на интелектуалната собственост или друго нарушение на правата на. още, Graphic Security Systems Corporation не дава гаранции и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати, или надеждността на използването на материалите на своя интернет сайт или друг начин са свързани с тези материали или в някои от сайтовете, свързани с този сайт.

4. Ограничения

В никакъв случай Graphic Security Systems Corporation или нейните доставчици са отговорни за всички щети (включително и, без ограничение, обезщетение за загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на дейност,) произтичащи от използването или невъзможността за използване на материали и на интернет страницата Graphic Security Systems Corporation си, дори ако Graphic Security Systems Corporation или Systems Graphic Security Corporation упълномощен представител е бил уведомен устно или писмено за възможността от такива щети. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничаване на косвените гаранции, или ограничения на отговорността за косвени вреди или последващи щети,, Тези ограничения не могат да се отнасят за вас.

5. Ревизии и Errata

Материалите, включени в сайта Graphic Security Systems Corporation е възможно да включва технически, типографски, или фотографски грешки. Graphic Security Systems Corporation не дава гаранции, че някои от материалите, на своята интернет сайт да бъдат точни, пълен, или ток. Graphic Security Systems Corporation може да прави промени в материалите, съдържащи се на сайта си по всяко време и без предупреждение. Graphic Security Systems Corporation не, обаче, никакъв ангажимент да актуализира материалите.

6. Звена

Graphic Security Systems Corporation не е прегледал всички сайтове, свързани с неговата Интернет страница и не носи отговорност за съдържанието на който и да е такъв, свързан сайт. Включването на някоя връзка не означава обвързването на Graphic Security Systems Corporation на сайта. Използването на такъв сайт е на собствен риск на потребителя.

7. Условия за ползване Модификации на сайта

Graphic Security Systems Corporation може да ревизира тези условия за ползване на сайта си по всяко време и без предупреждение. Чрез използването на този уеб сайт вие се съгласявате да бъдат обвързани с текущата версия на тези Правила и условия за ползване.

8. Приложимо право

Всяка претенция, свързана с уеб сайт Графичен Security Systems Corporation се урежда от законите на щата Флорида, без оглед на конфликта на законови разпоредби.