Patakaran sa Pagkapribado

Ang inyong privacy ay napakahalaga sa amin. nang alinsunod, kami ay binuo ng Patakaran sa pagkakasunod-sunod para sa iyo upang maunawaan kung paano namin mangolekta, paggamit, makipag-usap at ibunyag at gumawa ng paggamit ng mga personal na impormasyon. Ang mga sumusunod na binabalangkas ang aming patakaran sa privacy.

  • Bago o sa oras ng pagkolekta ng personal na impormasyon, kami ay kilalanin ang mga layunin kung saan ang impormasyon ay kinokolekta.
  • Kami ay mangolekta at paggamit ng personal na impormasyon lamang sa layunin ng pagtupad ng mga layunin na tinukoy sa pamamagitan ng sa amin at para sa iba pang mga tugmang layunin, maliban na lamang kung makuha namin ang pahintulot ng mga indibidwal na nag-aalala o bilang kinakailangan ng batas.
  • Kami ay lamang panatilihin ang personal na impormasyon hangga't kinakailangan para sa pagtupad ng mga layunin.
  • Susubukan naming mangolekta ng personal na impormasyon sa pamamagitan ng matuwid at makatarungang paraan at, kung saan naaangkop, na may kaalaman o pahintulot ng mga indibidwal na nag-aalala.
  • Personal na data ay dapat na may kaugnayan sa mga layunin kung saan ito ay na gagamitin, at, sa lawak na kinakailangan para sa mga layuning pang, ay dapat na tumpak, tapos, at up-to-date.
  • Kami ay maprotektahan ang mga personal na impormasyon sa pamamagitan ng makatwirang mga pagbabantay sa seguridad laban sa pagkawala o pagnanakaw, pati na rin ang hindi awtorisadong pag-access, pagsisiwalat, kopya, paggamit o pagbabago.
  • Kami ay magsasagawa kaagad na magagamit sa mga customer ng impormasyon tungkol sa aming mga patakaran at kasanayan na may kaugnayan sa pamamahala ng mga personal na impormasyon.

Kami ay nakatuon sa pagsasagawa ng aming negosyo alinsunod sa mga prinsipyong ito upang masiguro na ang pagiging kompidensiyal ng personal na impormasyon ay protektado at pinananatili.