Ochrana osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležitý. Preto, sme vyvinuli túto politiku tak, aby pre vás pochopiť, ako zhromažďujeme, použitie, komunikovať a oznamovať a využívať osobných údajov. Dopĺňa načrtáva naše zásady ochrany osobných údajov.

  • Pred alebo v čase zberu osobných údajov, budeme identifikovať účel, pre ktorý sa zozbierané informácie.
  • Budeme zhromažďovať a používať osobných údajov výhradne s cieľom splnenia týchto účely špecifikované u nás i pre iné účely kompatibilné, ak získame súhlas dotknutej osoby alebo jednotlivca v súlade so zákonom.
  • Budeme uchovávať osobné údaje len po dobu nevyhnutnú pre splnenie týchto účely.
  • Budeme zhromažďovať osobné údaje zákonnými a spravodlivé prostriedkami a, kde je to vhodné, s vedomím alebo súhlasom dotknutej osoby.
  • Osobné údaje by mali byť relevantné pre účely, pre ktoré sa má použiť, a, v rozsahu potrebnom na tieto účely, by mali byť presné, kompletné, a up-to-date.
  • Budeme chrániť osobné údaje o primeraných bezpečnostných opatrení proti strate alebo krádeži, ako aj proti neautorizovanému prístupu, prezradenie, kopírovanie, použitie alebo zmena.
  • Budeme sa ľahko zákazníkom k dispozícii informácie o našich politík a postupov súvisiacich s riadením osobných údajov.

Zaviazali sme sa k vedeniu nášho podnikania v súlade s týmito zásadami, aby sa zabezpečilo, že dôvernosť osobných údajov je chrániť a udržiavať.