Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważne. Odpowiednio, opracowaliśmy tej polityki w celu, aby zrozumieć, w jaki sposób zbieramy, stosowanie, komunikować się i ujawnienia i wykorzystania danych osobowych. Poniżej przedstawiamy naszą politykę prywatności.

  • Przed lub w trakcie zbierania informacji osobowych, będziemy określenia celów, dla których informacje są gromadzone.
  • Będziemy zbierać i wykorzystywać danych osobowych wyłącznie w celu spełnienia tych celów, określonych przez nas i dla innych kompatybilnych celów, chyba że uzyskanie zgody osoby zainteresowanej lub wymagane przez prawo.
  • Będziemy zachować dane osobowe jedynie tak długo, jak to konieczne dla realizacji tych celów.
  • Będziemy zbierać dane osobowe poprzez sposób rzetelny i zgodny z prawem i, w stosownych przypadkach, z wiedzy i zgody osoby zainteresowanej.
  • Dane osobowe powinny być odpowiednie do celów, dla których ma być stosowany, i, w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów, powinny być dokładne, kompletny, i up-to-date.
  • Będziemy chronić dane osobiste, rozsądnych gwarancji bezpieczeństwa przed utratą lub kradzieżą, oraz nieuprawnionym dostępem, ujawnienie, kopiowanie, użycie lub zmiana.
  • Dołożymy łatwo dostępne dla klientów informacji na temat naszych zasad i praktyk związanych z zarządzaniem danymi osobowymi.

Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszej działalności zgodnie z tymi zasadami w celu zapewnienia poufności danych osobowych jest chronione i konserwowane.