Privacybeleid

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Dienovereenkomstig, We hebben dit beleid met het oog ontwikkeld voor u om te begrijpen hoe wij verzamelen, gebruik, communiceren en openbaar maken van persoonlijke gegevens. De volgende schetst onze privacy policy.

  • Vóór of op het moment van het verzamelen van persoonlijke gegevens, we zullen de doeleinden waarvoor informatie wordt verzameld.
  • We zullen verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie uitsluitend met het doel van de vervulling van deze doeleinden door ons en voor andere verenigbare doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokkene of individueel te verkrijgen, zoals vereist door de wet.
  • We zullen alleen persoonlijke informatie behouden zolang als nodig is voor de vervulling van die doeleinden.
  • We zullen persoonlijke informatie met wettige en eerlijke middelen en het verzamelen van, eventueel, met de kennis of toestemming van de betrokkene.
  • Persoonsgegevens moeten voor de doeleinden waarvoor het is om te worden gebruikt relevant zijn, en, voor zover nodig voor deze doeleinden, moeten correct, compleet, en up-to-date.
  • We zullen persoonlijke informatie te beschermen door redelijke zekerheid waarborgen tegen verlies of diefstal, evenals ongeautoriseerde toegang, openbaring, kopiëren, gebruik of de wijziging.
  • We zullen direct beschikbaar voor klanten informatie over ons beleid en praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie.

We zijn toegewijd aan het uitvoeren van onze activiteiten in overeenstemming met deze beginselen om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en onderhouden.