Izjava o privatnosti

Vaša privatnost je vrlo važno za nas. Prema tome, razvili smo ovu politiku kako bi za vas da razumijete kako ćemo prikupljati, primjena, komunicirati i otkriti i iskoristiti osobnih podataka. Sljedeći ocrtava našu politiku privatnosti.

  • Prije ili u trenutku prikupljanja osobnih podataka, ćemo identificirati svrhe za koje informacije se prikupljaju.
  • Mi ćemo prikupljati i koristiti osobne podatke isključivo sa ciljem ispunjavanja onih svrhe utvrđene nas i za druge kompatibilne namjene, osim ako dobijemo pristanak pojedinca u pitanju ili kako je propisano zakonom.
  • Mi samo zadržati osobne podatke dok je to potrebno za ispunjenje tih svrhe.
  • Mi ćemo prikupljati osobne podatke na pošten i zakonit način i, gdje je to prikladno, uz znanje ili pristanak pojedinca u pitanju.
  • Osobni podaci moraju biti relevantni za svrhe za koje će se koristiti, a, u mjeri potrebnoj za te svrhe, trebali biti točni, kompletan, i up-to-date.
  • Mi ćemo štititi osobne podatke koje razumnim sigurnosnim zaštitne mjere protiv gubitka ili krađe, kao i neovlaštenog pristupa, razotkrivanje, kopiranje, korištenje ili izmjena.
  • Mi ćemo učiniti dostupne kupcima informacije o našoj politici i praksi koje se odnose na upravljanje osobnim podacima.

Zalažemo se za obavljanje naše poslovanje u skladu s ovim načelima kako bi se osiguralo da tajnost osobnih podataka je zaštićena i održavati.