Política De Privacidade

A súa privacidade é moi importante para nós. Conformemente, nós realizamos esta política para que poida entender como recopilamos, uso, comunicar e difundir e facer uso de información persoal. A continuación describe nosa política de privacidade.

  • Antes ou no momento da recollida de información persoal, imos identificar os fins para os cales informacións están sendo recollidas.
  • Imos recoller e uso de información persoal só co obxectivo de satisfacer os fins previstos por nós e para outros fins compatibles, a menos que obteña o consentimento da persoa en cuestión ou conforme esixe por lei.
  • Nós só reter información persoal mentres sexa necesario para o cumprimento destes propósitos.
  • Imos recoller información persoal por medios e legais e xustos, se é o caso, co coñecemento ou consentimento da persoa en cuestión.
  • Os datos persoais deben ser relevantes para os fins para os cales está a ser usado, e, na medida necesaria para estes fins, deben ser precisas, completo, e up-to-date.
  • Imos protexer a información persoal por garantías razoables de seguridade contra perda ou roubo, así como o acceso non autorizado, divulgación, copia, uso ou modificación.
  • Faremos axiña dispoñíbeis aos clientes información sobre as nosas políticas e prácticas relativas á xestión de información persoal.

Estamos comprometidos en dirixir os nosos negocios de acordo con estes principios, a fin de asegurar que a confidencialidade da información persoal está protexido e mantido.