An ninh tài liệu

lịch sử GSSC trong an ninh tài liệu khá phong phú và ngày trở lại trên 40 năm. Trong luc đo, chúng tôi đã bảo vệ nhiều tài liệu như visa, hộ chiếu, giấy phép lái xe, tem thuế, tem bưu chính, tiền giấy, đồng xu, vé xổ số kiến ​​thiết và các tài liệu quan trọng khác nhau. Với môi trường liên tục thay đổi, chúng tôi tiếp tục phát triển công nghệ chống hàng giả mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chúng tôi.

VIPHOTO®

Biến ID năng có nhúng dữ liệu bí mật độc đáo vào ảnh tại thời điểm cá nhân.

  • Hình ảnh thay thế & thông tin giả mạo bảo vệ
  • Tương thích với các thiết bị cá nhân nhất bao gồm khắc laser
  • Quang học và kỹ thuật số giải mã

DOC-U-LOK®

Theo nhu cầu biến tính năng phù hợp với dữ liệu có nhúng bí mật cùng với dữ liệu con người có thể đọc được.

  • Làm thay đổi dữ liệu và các thông tin giả mạo bảo vệ
  • Tương thích với in kỹ thuật số nhất bao gồm khắc laser
  • Quang học và kỹ thuật số giải mã

DATASCREEN SI®

Biến tính năng có nhúng microtext đổi ra hình ảnh như ma ID hình ảnh và con dấu.

  • Làm thay đổi dữ liệu và các thông tin giả mạo bảo vệ
  • Dễ dàng xác thực bằng cách xem với độ phóng đại tiêu chuẩn
  • Tương thích với hầu hết các thiết bị in ấn và cá nhân hoá