Защита на вашия свят в продължение на 40 ГОДИНИ.

Graphic Security Systems Corporation (GSSC) has provided its patented Scrambled Indicia® to government authorized security printers and major corporations globally for more than 40 години. GSSC е с дълбочина на опит, която започна в традиционния печат на банкноти и оттогава е удължен в множество сектори в рамките на сигурността на документите и сектори за защита на марките.

Иноваторите на множество оптични и цифрови решения за удостоверяване, непрекъснато развиващите се технологии GSSC продължиха да предоставят решения за сигурност с високо качество, които са пригодени за защита на продукти и документи срещу дори най-добрите опити за фалшифициране. Свържете се с нас, за да започнете.

BRANDMARK®

Secure смартфон базиран функция за лесно разпознаване и анализ анти-отклоняване.

  • Лесно откриване на фалшификати на потребителите на базата на
  • Anti-copy security encoding also identifies product and territory
  • Network-независима смартфон удостоверяване с GPS
  • Serialization and barcode reading capability
Марка защита

DATAMARKTM

Secure смартфон базиран функция за лесно разпознаване и анализ анти-отклоняване.

  • Easy inspector-based counterfeit detection
  • Anti-copy security encoding embedded into ID and Vital Documents
  • Network-независима смартфон удостоверяване с GPS
  • Serialization and barcode reading capability
Документ за сигурност