TestSite

- GSSC | PRIVATE -

SecureMessage
GSSC देखि
सुरक्षित सन्देश पठाइएको छ
अधिकृत प्राप्तकर्ता.
एक पटक अधिकृत प्रयोगकर्ता द्वारा प्राप्त, सन्देश decoded र पढ्न सकिन्छ.
-ग्राफिक विकोडक अवधारणा-