TestSite

- GSSC | PRIVATE -

SecureMessage
dari GSSC
Mesej selamat dihantar ke
penerima kuasa.
Setelah diterima oleh pengguna yang dibenarkan, mesej boleh dinyahkod dan membaca.
-Grafik Decoder Konsep-