TestSite

- Meysydd Glas a Chymunedau | PRIVATE -

SecureMessage
o Meysydd Glas a Chymunedau
Neges ddiogel yn cael ei hanfon at
derbynnydd awdurdodedig.
Ar ôl eu derbyn gan ddefnyddiwr awdurdodedig, Gellir neges yn cael ei ddatgodio a'i ddarllen.
-Decoder Graffeg Cysyniad-