Политика на приватност

Вашата приватност е многу важна за нас. Според тоа, ја развивме оваа политика со цел да разберете како собираме, употреба, комуницираат и откриваат и користат лични информации. Следното ја опишува нашата политика за приватност.

  • Пред или во времето на собирање лични информации, ќе ги идентификуваме целите за кои се собираат информации.
  • Ние ќе собираме и користиме лични информации единствено со цел да ги исполниме целите наведени од нас и за други компатибилни цели, освен ако не добиеме согласност од засегнатата индивидуа или како што налага законот.
  • Ние ќе задржиме лични информации само онолку колку што е потребно за исполнување на тие цели.
  • Ние ќе собереме лични информации со законски и фер средства и, каде што е соодветно, со знаење или согласност на засегнатата индивидуа.
  • Личните податоци треба да бидат релевантни за целите за кои треба да се користат, и, до степен неопходен за тие цели, треба да бидат точни, целосно, и ажурирани.
  • Ние ќе ги заштитиме личните информации со разумни безбедносни заштитни мерки од загуба или кражба, како и неовластен пристап, обелоденување, копирање, употреба или модификација.
  • Ние ќе им овозможиме на клиентите лесно достапни информации за нашите политики и практики во врска со управувањето со лични информации.

Ние сме посветени на водење на нашата деловна активност во согласност со овие принципи со цел да се осигура дека доверливоста на личните информации е заштитена и зачувана.