Istina Tone ™

Sigurnost indicia koji otkriva više tonova u sivim tonovima slike, kao što su portreti i znamenitosti.