ແລະ® ພາບ​ສາມ​ມິ​ຕິ

ຮູບ​ພາບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ indicia embedded ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ພາບ​ສາມ​ມິ​ຕິ​ແລະ foil.