ບ້ານ indicia (MintMarkSI®)

ຮູບ​ພາບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ indicia embedded ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ບ້ານ​ແລະ bullion ການ​ອອກ​ແບບ.