Seguridad ng Dokumento

- PERSONALIZATION | Katiwala -

ni GSSC kasaysayan sa seguridad na dokumento ay lubos na malawak at itinayo sa ibabaw 36 taon. Sa oras na iyon, kami ay protektado ng maraming mga dokumento tulad ng mga visa, pasaporte, lisensya sa pagmamaneho, mga selyo ng buwis, postage stamp, banknotes, mga barya, lottery ticket at iba't-ibang mahalagang mga dokumento. Sa pamamagitan ng patuloy na nagbabago kapaligiran, patuloy kaming bumuo ng mga bagong teknolohiya anti-counterfeiting upang matugunan ang mga pangangailangan ng aming mga customer.

Mangyaring bisitahin ang aming solusyon pahina para sa isang listahan ng lahat ng mga teknolohiya.