เอกสารการรักษาความปลอดภัย

- ส่วนบุคคล | ความไว้วางใจ -

ประวัติศาสตร์ GSSC ในการรักษาความปลอดภัยเอกสารค่อนข้างกว้างขวางและวันที่กลับไป 36 ปี. ในตอนนั้น, เราได้รับการคุ้มครองเอกสารมากมายเช่นการขอวีซ่า, หนังสือเดินทาง, ใบอนุญาตขับรถ, แสตมป์ภาษี, แสตมป์, ธนบัตร, เหรียญ, หวยและเอกสารสำคัญต่างๆ. ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง, เรายังคงพัฒนาเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา.

กรุณาเยี่ยมชมของเรา การแก้ปัญหา หน้าสำหรับรายชื่อของเทคโนโลยีทั้งหมด.