សន្តិសុខ​ឯកសារ

GSSC’s history in document security is quite extensive and dates back over 40 ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ. In that time, we have protected numerous documents such as visas, លិខិត​ឆ្លង​ដែន, driver licenses, tax stamps, postage stamps, banknotes, coins, lottery tickets and various vital documents. With the constantly changing environment, we continue to develop new anti-counterfeiting technologies to meet the needs of our customers.

VIPHOTO®

លក្ខណៈ​ពិសេស​លេខ​សម្គាល់​អថេរ​ដែល​មាន​ដែល​បាន​បង្កប់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ទិន្នន័យ​សម្ងាត់​តែ​មួយ​គត់​នៅ​ពេល​រូបថត​ផ្ទាល់ខ្លួន​នេះ.

  • ជំនួស​រូបថត & ព័ត៌មាន​ការ​ការពារ​រុះរើ
  • ឆ​ប​គ្នា​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ផ្ទាល់ខ្លួន​ភាគ​ច្រើន​រួម​ទាំង​ការ engraving ឡាស៊ែរ
  • អុបទិក​និង​ឌិកូដ​ឌីជីថល

DOC-U-LOK®

នៅ​លើ​តម្រូវ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​លក្ខណៈ​ពិសេស​អថេរ​បង្កប់​ផ្គូផ្គង​ទិន្នន័យ​សម្ងាត់​ជាមួយ​ទិន្នន័យ​ដែល​មនុស្ស​អាច​អាន​បាន.

  • ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ទិន្នន័យ​និង​ព័ត៌មាន​ការ​ការពារ​រុះរើ
  • ឆ​ប​គ្នា​ជាមួយ​បោះពុម្ព​ឌីជីថល​ភាគ​ច្រើន​រួម​ទាំង​ការ engraving ឡាស៊ែរ
  • អុបទិក​និង​ឌិកូដ​ឌីជីថល

DATASCREEN SI®

លក្ខណៈ​ពិសេស​អថេរ​ដែល​មាន microtext សម្ងាត់​ដែល​បាន​បង្កប់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​រូបភាព​ដូចជា​រូបថត​លេខ​សម្គាល់​ខ្មោច​និង​ត្រា.

  • ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ទិន្នន័យ​និង​ព័ត៌មាន​ការ​ការពារ​រុះរើ
  • ផ្ទៀងផ្ទាត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល​ដោយ​ការ​មើល​ជាមួយ​នឹង​ការ​ពង្រីក​ស្តង់​ដា
  • ឆ​ប​គ្នា​ជាមួយ​ឧបករណ៍​បោះពុម្ព​ផ្ទាល់ខ្លួន​និង​ច្រើន​បំផុត