امنیت سند

- شخصی | امانتی -

تاریخ GSSC در امنیت سند بسیار گسترده است و قدمت بیش از 36 سال. در آن زمان, ما اسناد متعدد از جمله ویزای محافظت کرده اند, گذرنامه, گواهینامه رانندگی, تمبر مالیاتی, تمبر پستی, اسکناس, سکه, بلیط بخت آزمایی و اسناد مختلف حیاتی. با محیط زیست همواره در حال تغییر, ما همچنان به توسعه فن آوری های جدید ضد جعل و تقلب به پاسخگویی به نیازهای مشتریان ما.

لطفا ما مراجعه کنید راه حل صفحه برای یک لیست از تمام فن آوری های.