Της ασφάλειας των εγγράφων

- PERSONALIZATION | ΘΕΜΑΤΟΦΎΛΑΚΑΣ -

Ιστορία GSSC στην ασφάλεια των εγγράφων είναι αρκετά εκτεταμένη και χρονολογείται πάνω 36 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα, έχουμε προστατεύεται πολυάριθμα έγγραφα όπως βίζες, διαβατήρια, άδειες οδήγησης, φορολογικών ταινιών, γραμματόσημα, τραπεζογραμματίων, κέρματα, λαχεία και διάφορα σημαντικά έγγραφα. Με το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε νέες τεχνολογίες κατά της παραχάραξης για την κάλυψη των αναγκών των πελατών μας.

Παρακαλούμε επισκεφθείτε μας λύσεις σελίδα για μια λίστα με όλες τις τεχνολογίες.