Της ασφάλειας των εγγράφων

Ιστορία GSSC στην ασφάλεια των εγγράφων είναι αρκετά εκτεταμένη και χρονολογείται πάνω 36 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα, έχουμε προστατεύεται πολυάριθμα έγγραφα όπως βίζες, διαβατήρια, άδειες οδήγησης, φορολογικών ταινιών, γραμματόσημα, τραπεζογραμματίων, κέρματα, λαχεία και διάφορα σημαντικά έγγραφα. Με το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε νέες τεχνολογίες κατά της παραχάραξης για την κάλυψη των αναγκών των πελατών μας.

VIPHOTO

Μεταβλητό στοιχείο ταυτότητας με ενσωματωμένο το μοναδικό συγκεκαλυμμένη δεδομένων σε φωτογραφία κατά τη στιγμή της εξατομίκευσης.

  • Υποκατάσταση Φωτογραφία & πληροφορίες αλλοίωσης προστασία
  • Συμβατό με τα περισσότερα είδη εξοπλισμού εξατομίκευσης, συμπεριλαμβανομένων εγχάραξη με λέιζερ
  • Οπτικά και ψηφιακά αποκωδικοποιήσιμα

DOC-U-LOK®

Σε πρώτη ζήτηση μεταβλητό στοιχείο με ενσωματωμένο ταιριάζουν συγκεκαλυμμένη δεδομένων παράλληλα με τον άνθρωπο αναγνώσιμα δεδομένα.

  • Τροποποίηση δεδομένων και πληροφοριών αλλοίωσης προστασία
  • Συμβατό με τις περισσότερες ψηφιακές εκτυπώσεις, συμπεριλαμβανομένων εγχάραξη με λέιζερ
  • Οπτικά και ψηφιακά αποκωδικοποιήσιμα

DATASCREEN

Μεταβλητό στοιχείο με ενσωματωμένο συγκεκαλυμμένη μικροκείμενο σε εικόνες, όπως φωτογραφίες φαντασμάτων ταυτότητας και σφραγίδες.

  • Τροποποίηση δεδομένων και πληροφοριών αλλοίωσης προστασία
  • Εύκολα επικυρωμένα από την προβολή με το πρότυπο μεγέθυνση
  • Συμβατό με τα περισσότερα εκτύπωσης και προσωποποίησης εξοπλισμός