Документ за сигурност

- ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ | По агентските -

история GSSC в сигурността на документите е доста обширна и датира от над 36 години. В това време, ние сме защитени множество документи, като визи, паспорти, шофьорски книжки, таксови марки, пощенски марки, банкноти, монети, лотарийни билети и различни жизненоважни документи. С постоянно променящата се среда, ние продължаваме да разработваме нови технологии за борба с фалшифицирането, за да отговарят на нуждите на нашите клиенти.

Моля, посетете нашия решения страница за списък с всички технологии.