เทคโนโลยี

เกือบ€ 5000000000 และ 50,000 สูญเสียตำแหน่งงานทุกปีในเครื่องสำอางและการดูแลส่วนบุคคลภาคเนื่องจากการปลอมแปลง ..." rel="bookmark">เกือบ€ 5000000000 และ 50,000 สูญเสียตำแหน่งงานทุกปีในเครื่องสำอางและการดูแลส่วนบุคคลภาคเนื่องจากการปลอมแปลง ...

OHIM Report...
เกือบ€ 5000000000 และ 50,000 สูญเสียตำแหน่งงานทุกปีในเครื่องสำอางและการดูแลส่วนบุคคลภาคเนื่องจากการปลอมแปลง ...">Read More

ปลอมจีนลักลอบนำเข้ามาในสหภาพยุโรป" rel="bookmark">ปลอมจีนลักลอบนำเข้ามาในสหภาพยุโรป

คน, water and lands contaminated...
ปลอมจีนลักลอบนำเข้ามาในสหภาพยุโรป">Read More

โลกป้องกันการปลอมแปลงวัน: 24 มิถุนายน 2015" rel="bookmark">โลกป้องกันการปลอมแปลงวัน: 24 มิถุนายน 2015

โลกป้องกันการปลอมแปลงวัน 2015 update...
โลกป้องกันการปลอมแปลงวัน: 24 มิถุนายน 2015">Read More

ป้องกันการปลอมแปลงกลุ่มทั่วโลก" rel="bookmark">ป้องกันการปลอมแปลงกลุ่มทั่วโลก

The GACG web-site is under reconstruction. Please email info@gacg.org for any urgent enquiries or confirmations. Thank you.
ป้องกันการปลอมแปลงกลุ่มทั่วโลก">Read More