Оди на BrandMark сајт за да дознаете повеќе.

The most sophisticated and easy to use smartphone anti-counterfeiting system available.

Патентиран производ на повеќе 35 години на напредна безбедност функција истражување & развој.