ໄປທີ່ເວັບໄຊ BrandMark ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ.

The most sophisticated and easy to use smartphone anti-counterfeiting system available.

A ຜະລິດຕະພັນສິດທິບັດໃນໄລຍະ 35 ປີຂອງການຄົ້ນຄວ້າຄຸນນະສົມບັດຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງ & ການພັດທະນາ.