Bảo vệ thương hiệu

- ANTI-COUNTERFEITING | THỰC MOBILE -

Tỷ bao bì thương hiệu đã được bảo vệ bằng công nghệ bảo mật Indicia GSSC của. kinh nghiệm của chúng tôi kéo dài nhiều ngành công nghiệp, chẳng hạn như thuốc lá, Dược phẩm, Nutraceuticals, tự động, May mặc và hàng tiêu dùng nhanh của. kiến thức sâu rộng của chúng ta về mã hóa và giải mã dẫn dắt chúng ta là một trong những công ty đầu tiên cung cấp chứng thực số, mà bây giờ đã biến thành các ứng dụng điện thoại thông minh của chúng tôi. khả năng giải mã kỹ thuật số của chúng tôi là hoàn toàn tùy biến và rất tinh vi và dễ sử dụng. Thu thập dữ liệu cho việc phân tích và báo cáo cũng có sẵn thông qua hệ thống phụ trợ dựa trên web GSSC của.

Vui lòng truy cập của chúng tôi các giải pháp trang cho một danh sách tất cả các công nghệ.