حفاظت از نام تجاری

- ضد جعل و تقلب | احراز هویت همراه -

میلیاردها بسته بندی نام تجاری شده است با تکنولوژی امنیتی مسایل GSSC امن. تجربه ما شامل صنایع مختلف, مانند توتون و تنباکو, داروها, بع بع, خودرو, پوشاک و FMCG است. دانش گسترده ما از رمزگذاری و رمزگشایی ما را به یکی از اولین شرکت های به ارائه احراز هویت دیجیتال LED, که در حال حاضر به برنامه های کاربردی گوشی های هوشمند ما بدل. قابلیت رمز گشایی دیجیتال ما کاملا قابل تنظیم و بسیار پیچیده و در عین حال آسان برای استفاده. جمع آوری داده ها برای تجزیه و تحلیل و گزارش همچنین از طریق باطن سیستم مبتنی بر وب GSSC در دسترس هستند.

لطفا ما مراجعه کنید راه حل صفحه برای یک لیست از تمام فن آوری های.