Тухай

GRAPHIC SECURITY SYSTEMS CORPORATION (GSSC)

GSSC is an anti-counterfeiting technology company that provides state-of-the-art document security and brand protection solutions. GSSC утасгуй таны одоо байгаа төсөл, аюулгүй байдлын дэд бүтцэд багтах өөрчлөн шийдлийг хөгжүүлэхэд мэргэшсэн.

Нарийвчилсан оптик тайлан уншиж сурснаар, бас хялбар газар дээр ухаалаг гар утасны танилтыг, are some of the reasons that GSSC features are used on billions of brand products and documents worldwide. GSSC has provided patented security technology to government authorized security printing firms and major corporations for over 35 жил.

Альфред V. Alasia, Манай үүсгэн байгуулагч, зохион бүтээгч 70-д оны дундуур орлоо Indicia® үйл патент болон баримт бичгийн аюулгүй байдал, бүтээгдэхүүний нэвтрэлт танилтад зориулж энэ технологийг арилжааны анхлан. Тэр цагаас хойш, GSSC-н эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагаа олон шинэ бүтээгдэхүүн, зөвхөн аюулгүй байдлын хэвлэлийн салбарт салбарын тэргүүлэгчийн компанийн урт хугацаанд бий болгож байр суурийг нь бэхжүүлсэн патент хүргэсэн юм.