អំពី

GRAPHIC SECURITY SYSTEMS CORPORATION (GSSC)

GSSC is an anti-counterfeiting technology company that provides state-of-the-art document security and brand protection solutions. មានជំនាញក្នុងការអភិវឌ្ឍ GSSC ដំណោះស្រាយតម្រូវទៅតាមផ្ទាល់ខ្លួនដែលរចនាយ៉ាងរលូនសមទៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់និងសន្តិសុខរបស់អ្នក.

ឌិកូដ​អុបទិក​ក​​ម្រិត​ខ្ពស់, ក៏​ដូច​ជា​ការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​នៅ​លើ​ការ​កន្លែង, មានហេតុផលមួយចំនួនដែលថាលក្ខណៈពិសេសត្រូវបានប្រើនៅលើ GSSC នៃផលិតផលម៉ាករាប់ពាន់លាននិងឯកសារនៅទូទាំងពិភពលោក. GSSC បាន​ផ្តល់​ប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា​សន្តិសុខ​ប៉ាតង់​ទៅ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​អនុញ្ញាត​ក្រុម​ហ៊ុន​បោះពុម្ព​សន្តិសុខ​និង​សាជីវកម្ម​ដ៏​សំខាន់​មួយ​សម្រាប់​រយៈពេល​ជាង 40 ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ.

លោក Alfred រ V. Alasia, ស្ថាបនិក​និង​បង្កើត​របស់​យើង​ប៉ាតង់​ដែល​បាន​ដំណើរ​ការ​Indicia® Scrambled នៅ​ពាក់​ក​ណ្តា​ល 70 ព្រមទាំង​បាន​បង្កើត​ពាណិជ្ជកម្ម​នៃ​ប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា​នេះ​សម្រាប់​សុវត្ថិភាព​ឯកសារ​និង​ការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ផលិតផល. ចាប់​តាំង​ពី​ពេល​នោះ​មក, សកម្មភាព​ស្រាវជ្រាវ​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ GSSC បាន​ប​ណ្តា​ល​ឱ្យ​ផលិតផល​និង​ប៉ាតង់​ដែល​បាន​ពង្រឹង​ជំហរ​តែ​មួយ​គត់​ដែល​បាន​បង្កើត​ឡើង​ជា​យូរ​មក​ហើយ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​នេះ​ថា​ជា​មេដឹកនាំ​ឧស្សាហកម្ម​មួយ​ក្នុង​វាល​បោះពុម្ព​ស​ន្ដិ​សុខ​ថ្មី​ជា​ច្រើន.