Bảo vệ thế giới của bạn hơn 35 năm.

Công ty Cổ phần Hệ thống an ninh Graphic (GSSC) đã cung cấp công nghệ cấp bằng sáng chế của mình, An ninh Indicia ™ cho chính phủ được ủy quyền công ty in ấn bảo mật và các tập đoàn lớn trên toàn cầu trong hơn ba mươi lăm năm. GSSC có độ sâu của kinh nghiệm đó đã bắt đầu in tiền truyền thống và từ đó đã mở rộng thành nhiều verticles trong An ninh tài liệuBảo vệ thương hiệu ngành.

Innovators của rất nhiều các giải pháp xác thực quang học và kỹ thuật số, Công nghệ không ngừng phát triển GSSC đã tiếp tục cung cấp các giải pháp bảo mật chất lượng cao được thiết kế để bảo vệ các sản phẩm và các tài liệu chống hàng giả.

Về GSSC