Дээш нь өөрийн ертөнцийг хамгаалах 35 жил.

График аюулгүй байдлын систем корпораци (GSSC) нь патентлагдсан технологи үзүүлж байна, Аюулгүй байдлын шинж тэмдгийг өөрсдөө ™ Засгийн газар илүү гучин таван жилийн турш дэлхий даяар аюулгүй байдлын хэвлэлийн компаниуд болон томоохон корпорациуд нь эрх бүхий. GSSC уламжлалт мөнгөн тэмдэгт хэвлэх эхэлсэн хойш дотор олон тооны verticles болгон сунгаж байгаа туршлага нь гүн байдаг Бичиг баримт аюулгүй байдал болон Брэнд хамгаалах салбар.

Олон оптик болон дижитал таних шийдэл шинэлэг санаа, GSSC-ийн байнга хувьсан өөрчлөгдөж технологи нь хуурамч эсрэг бүтээгдэхүүн, баримт бичгийг хамгаалах нийцсэн чанарын өндөр түвшинд аюулгүй байдлын шийдлийг хангах үргэлжилсээр байна.

GSSC тухай