حفاظت از جهان را به خود بیش از 35 سال.

گرافیک سیستم های امنیتی شرکت (GSSC) اختراع فن آوری خود را فراهم کرده است, امنیت تمبر ™ به دولت شرکت چاپ امنیتی و شرکت های بزرگ در سطح جهان برای بیش از سی و پنج سال مجاز. GSSC دارای عمق تجربه است که در چاپ اسکناس سنتی آغاز شد و از آن زمان به verticles متعدد در گسترش امنیت سند و حفاظت از نام تجاری بخش.

نوآوران راه حل های متعدد و خروج نوری و دیجیتال, فن آوری دائما در حال تحول GSSC به ارائه راه حل های امنیتی با کیفیت بالا که مناسب برای حفاظت از محصولات و اسناد در مقابل جعل و تقلب ادامه داده اند.

درباره GSSC