حفاظت از جهان را به خود برای بیش از 35 سال ها.

گرافیک سیستم های امنیتی شرکت (GSSC) فراهم کرده است آن اختراع امنیت مسایل ™ به دولت پرینتر امنیتی و شرکت های بزرگ در سطح جهان برای بیش از مجاز 38 سال. GSSC دارد و عمق تجربه است که در چاپ اسکناس سنتی آغاز شد و از آن زمان به عمودی متعدد در امنیت سند و بخش های نام تجاری حفاظت گسترش.

نوآوران راه حل های متعدد و خروج نوری و دیجیتال, فن آوری مداوم در حال تحول GSSC را همچنان به ارائه راه حل های امنیتی کیفیت بالا هستند که متناسب با حفاظت از محصولات و اسناد در مقابل حتی بهترین تلاش جعل و تقلب. برای شروع با ما تماس بگیرید.