PROTECCIÓ DE LA SEVA món durant més de 35 ANYS.

Graphic Systems Security Corporation (CDEA) ha proporcionat la seva tecnologia patentada de Seguretat Indicis ™ govern va autoritzar a les impressores de seguretat i les grans corporacions a nivell mundial des de fa més de 38 any. CDEA té una profunditat d'experiència que es va iniciar en la impressió de bitllets de banc tradicional i des de llavors s'ha estès a nombrosos mercats verticals dins de la seguretat de documents i sectors de protecció de marca.

Innovadors de nombroses solucions d'autenticació òptics i digitals, tecnologies en constant evolució de GSSC han seguit proporcionant solucions de seguretat d'alta qualitat que s'adapten a protegir els productes i documents contra fins i tot els millors intents de falsificació. En contacte amb nosaltres per començar.