Защита на вашия свят в продължение на повече 35 години.

Graphic Security Systems Corporation (GSSC) е предоставил своята патентована технология, Знакът Security ™ към правителството разрешава печат на охранителните фирми и големи корпорации по света за повече от тридесет и пет милиона години. GSSC има дълбочина на опит, която започна в традиционния печат на банкноти и оттогава е продължен в рамките на множество verticles Документ за сигурност и Марка защита сектори.

Иноваторите на множество оптични и цифрови решения за удостоверяване, Постоянно променящите се технологии GSSC продължиха да предоставят решения за сигурност с високо качество, които са пригодени за защита на продукти и документи срещу фалшифициране.

За GSSC