Защита на вашия свят в продължение на 40 ГОДИНИ.

Graphic Security Systems Corporation (GSSC) е представил своята патентована сигурност Знакът ™ към правителството разрешава сигурност принтери и големи корпорации в световен мащаб за повече от 38 години. GSSC е с дълбочина на опит, която започна в традиционния печат на банкноти и оттогава е удължен в множество сектори в рамките на сигурността на документите и сектори за защита на марките.

Иноваторите на множество оптични и цифрови решения за удостоверяване, непрекъснато развиващите се технологии GSSC продължиха да предоставят решения за сигурност с високо качество, които са пригодени за защита на продукти и документи срещу дори най-добрите опити за фалшифициране. Свържете се с нас, за да започнете.